Inloggen IntranetWachtwoord vergeten?

2012-2014: Werkgroep LEV

Na twee jaar voorbereidende werkzaamheden in de branchegroep LEV van DOET heeft het bestuur van DOET in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het initiatief genomen om de belangrijkste belemmeringen te onderzoeken voor een gezonde industrie voor Light Electric Vehicles en een grote diffusie van LEV’s op Nederlandse wegen. In 2014 werkt DOET in opdracht van het Formule E-team aan verdere uitwerking en het creëren van draagvalk voor LEV. Doelstelling van deze nadere uitwerking en creëren draagvlak is de ondertekening van een convenant met de Ministeries, DOET, RAI, Bovag en vele andere betrokkenen.

Grafisch Ontwerp: Poet Farmer

Realisatie: Genkgo