Inloggen IntranetWachtwoord vergeten?

Nieuws

15 september 2017

DKTI subsidieregeling binnenkort geopend

Nieuwe subsidieregeling voor emissiearme voertuigen en laadinfra
Naar verwachting gaat op 1 oktober de nieuwe subsidieregeling Demonstratieregeling Klimaat Technologie en Innovatie in Transport (afgekort: DKTI Transport) open.

Met deze regeling geeft de rijksoverheid invulling aan de afspraak uit het Energieakkoord om op lange termijn de klimaatdoelstellingen voor de sector mobiliteit en transport te bereiken. Het doel is om de komende 5 jaar op een aantal terreinen in de transportsector de productontwikkeling te versnellen.

Focus 2017
De regeling biedt in 2017 subsidie voor de ontwikkeling en demonstratie van emissiearme vervoermiddelen en het versnellen van de uitrol van de bijbehorende infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, zoals waterstof, biobrandstoffen en elektriciteit. Focus in 2017 ligt op duurzaam goederen – en personenvervoer (voertuigcategorieën M2, N1, N2 en N3).

Subsidie
De subsidie is gericht op bedrijven en kennisinstellingen. De subsidiehoogte varieert en is afhankelijk van de aard van het project en het soort aanvrager. Aanvragen kunnen tussen 1 oktober en 21 december 2017 digitaal worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Meer informatie
Heeft u een idee voor de ontwikkeling van een emissiearm voertuig binnen één van de voertuig categorieën M2, N1, N2 of N3 en de bijbehorende uitrol van laadinfrastructuur? Laat uw voorstel dan vrijblijvend door Stichting ZEM toetsen op haalbaarheid binnen de DKTI Transport regeling. Zij kunnen vervolgens ook ondersteuning bieden bij het aanvraagproces.
Neem voor meer informatie contact op met Martin Bremer: 06-47762572.

Grafisch Ontwerp: Poet Farmer

Realisatie: Genkgo