Inloggen IntranetWachtwoord vergeten?

Nieuws

16 november 2017

Marktconsultatie MaaS

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en decentrale overheden blijven ook de komende jaren investeren in het oplossen van mobiliteitsknelpunten. Gezamenlijk zijn zij daarom op zoek naar innovatieve en onorthodoxe oplossingen op het gebied van multimodale, digitaal toegankelijke mobiliteitsdiensten voor Mobility as a Service (MaaS).

Het Ministerie van IenW en decentrale overheden bereiden een aanbesteding van regionale MaaS pilots voor om meer inzicht te krijgen in de effecten van MaaS. In dit kader nodigen zij geïnteresseerde bedrijven uit om deel te nemen aan een marktconsultatie, in voorbereiding op de aanbesteding van regionale MaaS pilots.

De marktconsultatie zal zowel schriftelijk, als ook in de vorm van een bijeenkomst plaatsvinden, waar het consultatiedocument en het -proces toegelicht zullen worden. Deze bijeenkomst vindt plaats op 29 november 2017 in de Stadsgehoorzaal, Breestraat 60, Leiden.

Tijdens deze bijeenkomst geven het Ministerie van IenW en de betrokken overheden gezamenlijk een toelichting op het marktconsultatiedocument. Regionale overheden zullen met name hun plannen toelichten voor regionale MaaS pilots. Alle relevante documenten kunnen gedownload worden via Dutch Mobility Innovations.

Programma Marktconsultatie

Datum:

29 november, 10.00 - 15.00

Locatie:

Stadsgehoorzaal, Breestraat 60, 2311CS, Leiden

Registratie:

Klik hier om u aan te melden

 

 

09.30 - 10.00

Inloop

10.00 - 10.15

Aftrap door Mark Frequin (Directeur-generaal Bereikbaarheid)

10.15 - 10.45

Toelichting op het consultatiedocument (plenair, door I&W)

10.45 - 11.00

Toelichting op het aanbestedingsproces (plenair, door I&W)

11.00 - 11.15

Pauze

11.15 - 11.45

Ronde 1 - toelichting pilots (subsessies, regio's m.m.v. I&W)

11.45 - 12.15

Ronde 2 - toelichting pilots (subsessies, regio's m.m.v. I&W)

12.15 - 13.15

Lunch

13.15 - 13.45

Ronde 3 - toelichting pilots (subsessies, regio's m.m.v. I&W)

13.45 - 14.45

Ronde 4 - toelichting pilots (subsessies, regio's m.m.v. I&W)

14.45 - 15.00

Afsluiting (plenair, I&W)

Grafisch Ontwerp: Poet Farmer

Realisatie: Genkgo