Inloggen IntranetWachtwoord vergeten?

Nieuws

30 januari 2018

PIB voor UK

Nederland loopt internationaal voorop met know-how, praktische ervaring én oplossingen op het gebied van E-mobility. Deze positie wordt in het Verenigd Koninkrijk erkend en gewaardeerd. Mede op initiatief van DOET heeft op 28 november 2017 in dat kader een seminar plaatsgevonden op de Nederlandse ambassade in Londen.

 

Tijdens dit seminar waren 30 Nederlandse en Engelse partijen aanwezig die, naar aanleiding van verschillende presentaties, een duidelijke klik hadden met de actuele problemen en oplossingen omtrent de groei van de E-mobility in het Verenigd Koninkrijk. Om dit enthousiasme om te zetten in concrete activiteiten organiseren we begin maart een voorlichtingsbijeenkomst over het PIB UK .

 

PIB staat voor internationale business met steun van de Nederlandse Overheid

Het PIB, Partners for International Business (PIB) is een driejarig handelsmissie. Het programma wordt samengesteld op basis van de kansen op de markt en de wensen van de deelnemers. Dit zal leiden tot tal van concrete activiteiten zoals bijeenkomsten met Engelse overheden en bedrijven, vakbeurzen en seminars, waarbij informatie uitwisseling en matchmaking steeds centraal staan. Het doel is om business te creëren voor de Nederlandse deelnemers. De Nederlandse overheid ondersteunt een PIB met financiële middelen. Ook de ambassade wil het PIB graag ondersteunen met haar netwerk en kennis van de markt. Daarnaast wordt van de deelnemers een actieve rol gevraagd en een jaarlijkse financiële bijdrage.

Pieter Dekker (Bestuurslid DOET) is bereid gevonden de taken van Programma manager/penvoerder op zich te nemen.

 

 

De Nederlandse Ambassade in Londen

 

 

 

 

De markt en de kansen

De E-mobility markt in het Verenigd koninkrijk is booming. Daartoe worden er kansen geboden en problemen onderkend. Enkele duidingen:

  • Dieselmotoren zijn onder de Engelsen nog populair, ondanks de VW-test perikelen. Mede daarom investeert de overheid groots om de transitie naar e-mobility mogelijk te maken.
  • Vele grote steden waaronder Londen,  Manchester, Oxford, Cambridge, Bristol en Dundee starten ambitieuze projecten waarmee dekkende laadinfrastructuur, e-car sharing, schone stadsdistributie en het gebruik van Light Electric Vehicles gestimuleerd worden.
  • In Schotland is het aantal keer dat een elektrische auto werd opgeladen, in een jaar tijd met 40 procent toegenomen. Verwacht wordt dat elektrisch rijden echt zal doorbreken wanneer het opladen net zo gebruiksvriendelijk wordt als het tanken van een auto op diesel of benzine.
  • Ondanks de ‘Congestion Charge’ voor automobilisten in Londen neemt de congestie toe. De extra reistijd gedurende de spits is ruim 60%, 40 minuten per dag, 152 uur per jaar.
  • De interoperabiliteit van de laadinfrastructuur laat nog (heel) veel te wensen over. Alhoewel harmonisatie nog in de kinderschoenen staat is de ambitie groot.


Voorlichting en deelname. Wensen?

Begin maart zal een voorlichtingsbijeenkomst plaatsvinden voor hen die overwegen te participeren in dit PIB.  Bent u geïnteresseerd in deelname aan het PIB UK, en/of zou u deel willen nemen aan de voorlichtingsbijeenkomst, laat het dan weten via Pieter Dekker, +31 (0)6 24 25 1449 of via pieter@trikke.eu

Met het oog op uw eventuele deelname vernemen wij ook graag uw wensen en suggesties voor specifieke thema’s, klantgroepen en activiteiten binnen het PIB. Deze kunt u ons laten weten via bovenstaande contact gegevens, graag voorafgaand aan de voorlichtingsbijeenkomst.

Grafisch Ontwerp: Poet Farmer

Realisatie: Genkgo