Inloggen IntranetWachtwoord vergeten?

Nieuws

07 februari 2018

PIB Verenigd Koninkrijk

De opzet van een mogelijke PIB VK (Partners International Business) lijkt op voldoende steun te kunnen rekenen, zo blijkt uit de eerste verkenningen die de afgelopen weken zijn uitgevoerd door Pieter Dekker, beoogd penvoerder van deze PIB en tevens bestuurslid van DOET.  

Nederland loopt internationaal voorop met know-how, praktische ervaring én oplossingen op het gebied van E-mobility. Deze positie wordt ook in het Verenigd Koninkrijk erkend en gewaardeerd en op initiatief van DOET vond daarom op 28 november jl. een drukbezocht

Anglo-Dutch EV seminar plaats op de Nederlandse ambassade in Londen.

Om de interesse voor een PIB VK om te zetten in concrete activiteiten, organiseert DOET begin maart (definitieve datum volgt z.s.m.) in Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst over de mogelijkheden en kansen van een PIB in het VK.

Voor wie onbekend is met een PIB, een korte uitleg. Een PIB is te vergelijken met een  driejarige handelsmissie. Het programma wordt samengesteld op basis van de kansen op de markt en de wensen van de deelnemers. Concrete activiteiten derhalve zoals bijeenkomsten met Engelse overheden en bedrijven, vakbeurzen en seminars, waarbij informatie uitwisseling en matchmaking steeds centraal staan. Het doel is om business te creëren voor de Nederlandse deelnemers. De Nederlandse overheid ondersteunt een PIB met financiële middelen. Ook de ambassade wil hierbij graag ondersteunen met haar netwerk en kennis van de markt. Daarnaast wordt van de deelnemers een actieve rol gevraagd en een jaarlijkse financiële bijdrage.

 

http://assets.rolecserv.com/files/divisions_home/ev-charging.jpg

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de PIB VK, en/of zou u deel willen nemen aan de voorlichtingsbijeenkomst, laat het dan weten via Pieter Dekker, +31 (0)6 24 25 1449 of via pieter@trikke.eu

Grafisch Ontwerp: Poet Farmer

Realisatie: Genkgo