Inloggen IntranetWachtwoord vergeten?

Nieuws

22 februari 2018

Europese subsidie voor laadinfra Nederland en Vlaanderen

Op 20 februari heeft het project BENEFIC een subsidiecall gepubliceerd voor investeringen in alternatieve laad- en tankinfrastructuur in Nederland en Vlaanderen. BENEFIC wordt gefinancierd door het Connecting Europe Facility-programma (CEF) van de Europese Unie en streeft er naar in Nederland en Vlaanderen 740 punten voor alternatieve brandstoffen en energiedragers te realiseren tegen 2020.

Hieronder vallen de volgende categorieën: elektrische oplaadpalen voor normaal en (super)snel laden van elektrische voertuigen, elektrische taxi’s en elektrische bussen, LNG-CNG tankpunten, waterstof tankinfrastructuur en walstroominstallaties voor de binnenvaart.

De projecten die in aanmerking komen voor subsidie moeten langs het zogenaamde Europese ‘TEN-T kernnetwerk’ liggen of in de onmiddellijke omgeving hiervan. Specifiek gaat het om de volgende locaties:

  • Snelwegen: E17, E19, E25, E30, E31, E34, E40, E312, E403
  • Stedelijke knooppunten: Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Brussel
  • Luchthavens: Zaventem, Rotterdam, Schiphol
  • Binnenvaartnetwerk: Vlaams TEN-T kernnetwerk waterwegen en in de havens Antwerpen, Brussel, North Sea Port (havengebied Gent), Oostende, Zeebrugge (enkel voor walstroom binnenvaart).

De maximale financiële steun vanuit BENEFIC bedraagt 20% van de investeringskosten voor de betreffende laadinfra met een maximale subsidie per categorie..

Aanvragen kunnen tot en met 14 mei a.s. digitaal worden ingediend, zowel door publieke als private partijen. Projecten mogen dan nog niet in uitvoering zijn.

Kijk voor meer informatie op www.benefic.eu, of voor subsidie advies www.stichtingzem.nl.

Grafisch Ontwerp: Poet Farmer

Realisatie: Genkgo