Inloggen IntranetWachtwoord vergeten?

Nieuws

17 oktober 2018

Definitielijst schept duidelijkheid in de EV-wereld

Weet u wat het verschil is tussen een laadpunt en een laadlocatie? Of waar de afkortingen OCPI en OCPP voor staan? RVO.nl heeft een brochure opgesteld waar deze en andere begrippen uit de wereld van elektrisch laden staan, per thema gerangschikt. Deze brochure, getiteld ‘Laden van elektrische voertuigen- definities en toelichting’, is tot stand gekomen in samenwerking met ElaadNL en NKL.

Eenduidigheid
De markt rond laden van elektrisch voertuigen én de technologie en business rondom elektrisch vervoer is nog volop in ontwikkeling. Daarmee ontstaan allerlei nieuwe termen. Termen waarmee nog lang niet iedereen vertrouwd is en die dan ook door elkaar worden gebruikt. Eenduidige terminologie helpt noodzakelijke ontwikkelingen versnellen. Ook handig voor nieuwe spelers die hun weg op de markt snel moeten vinden.

EV-termen gerangschikt

In de tweetalige publicatie ‘Laden van elektrische voertuigen- definities en toelichting’ staan allerlei begrippen uit de wereld van elektrisch laden per thema gerangschikt. De verwachting is dat deze definitielijst bijdraagt aan eenduidigheid in de communicatie rondom laadinfrastructuur. De termenlijst is opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in samenwerking met ElaadNL, het kennis-en innovatiecentrum op het terrein van slim laden en infrastructuur in Nederland (www.elaad.nl) en NKL, Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (www.nklnederland.nl). 

Deze brochure is een eerste uitgave van deze publicatie die zowel in het Nederlands als Engels beschikbaar is. Op basis van feedback en voortschrijdend inzicht zal er regelmatig een update verschijnen.

GetFileAttachment?id=AAMkADM0NzY2ZDYzLTUyOTQtNGQxMy05YmRhLWM5ZjgyYjg3MTc0MgBGAAAAAAAbc16wkKLeT5r324V1dmamBwBp7oHaWSdWRZVirpaUIjC%2BAAAAAAEMAABp7oHaWSdWRZVirpaUIjC%2BAALx%2FdKDAAABEgAQAJviveRy1HVFj%2B0beah0AsA%3D&X-OWA-CANARY=-Mo4bVeIxE-xdvnu1o_ijKAl1PhQNNYYlom1zcBhnlWvzh_PJ49uWiZjPwYS5Fp4PeQuLJJDzM4.&token=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjA2MDBGOUY2NzQ2MjA3MzdFNzM0MDRFMjg3QzQ1QTgxOENCN0NFQjgiLCJ4NXQiOiJCZ0Q1OW5SaUJ6Zm5OQVRpaDhSYWdZeTN6cmciLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJ2ZXIiOiJFeGNoYW5nZS5DYWxsYmFjay5WMSIsImFwcGN0eHNlbmRlciI6Ik93YURvd25sb2FkQDNjYmI1YWM3LWIxZDQtNDI3MC1hZmIzLWI2YzlmNjY0YTg4ZiIsImFwcGN0eCI6IntcIm1zZXhjaHByb3RcIjpcIm93YVwiLFwicHJpbWFyeXNpZFwiOlwiUy0xLTUtMjEtMzQyMjg5MjA2MS0xMTM1MzI4MjUxLTI2NzA5MDU1OTItODYyOTcyN1wiLFwicHVpZFwiOlwiMTE1MzgzNjI5NjQ1NjY5MTcyN1wiLFwib2lkXCI6XCI3MmRmNDViMy05NjlhLTQwMTEtYjE3YS01OTk1NzcxNzgwZDJcIixcInNjb3BlXCI6XCJPd2FEb3dubG9hZFwifSIsIm5iZiI6MTUzOTc5NTEyMCwiZXhwIjoxNTM5Nzk1NzIwLCJpc3MiOiIwMDAwMDAwMi0wMDAwLTBmZjEtY2UwMC0wMDAwMDAwMDAwMDBAM2NiYjVhYzctYjFkNC00MjcwLWFmYjMtYjZjOWY2NjRhODhmIiwiYXVkIjoiMDAwMDAwMDItMDAwMC0wZmYxLWNlMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwL2F0dGFjaG1lbnQub3V0bG9vay5vZmZpY2UubmV0QDNjYmI1YWM3LWIxZDQtNDI3MC1hZmIzLWI2YzlmNjY0YTg4ZiJ9.Hp-anxpfCbYn3nxy5SVLbXVK3qECMGwG7BVbiJH077iEpWGJ7x00NdhRkJyeXClGHTtlBWFBCiqmEextw3dKpk2KBtYvqRiCl4SHim19MK4edeblJiWqqqfVCAq9KTr_ClZRYqKs97RHcUgGB2gymCa0CR2ePP4p7dJHqnWpwsciWCGIexffDEy20IM0_CJ-L_EG9ivGxKR-mnCZ1wlVvoHaJNnu2fMot6bmA7m-x1eNHbBGiDqyWop6M9K_X-LqrwsF71EUu9u-44ymuFrjSEzsJLnLjuq3tgr8DS4A6RsBWzrETbbc2kZmmGKleu6f6XpFsSeyBJ5zGhmxcpvKMA&owa=outlook.office.com&isImagePreview=True

Eerste exemplaar publicatie ‘Laden van elektrische voertuigen- definities en toelichting’ overhandigd aan Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Energie van de provincie Noord-Brabant, tijdens de AEC Conferentie in Brussel op 17 oktober 2018

De online versie van de Nederlandstalige brochure vindt u hier:https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/10/Laden%20van%20EVs%20-%20Definities%20en%20Toelichting%20-%20v11102018_0.pdf

De online versie van de Engelse brochure vindt u hier:https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/10/EV%20Charging%20-%20Definitions%20and%20Explanation%20-%20v11102018%20.pdf

 

Grafisch Ontwerp: Poet Farmer

Realisatie: Genkgo