Inloggen IntranetWachtwoord vergeten?

Nieuws

29 oktober 2018

DOET ontstemd over mogelijk faillissement van Stint

Vereniging DOET, de branchevereniging voor elektrische mobiliteit, is zeer ontstemd over het mogelijke faillissement van haar lid Stint en vraagt zich af hoeveel andere innovatieve ondernemingen in de elektrische mobiliteit moeten sneuvelen voor dat minister van Nieuwenhuizen met de branche wil gaan samenwerken. Volgens de minister laat wetgeving op zich wachten, echter de ondernemers van DOET ondervinden hier nu direct schade van tot aan – zoals in het geval van Stint – een faillissement aan toe.

DOET wil een einde maken aan de door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) veroorzaakte verwarring en daarmee ontstane gevaar voor de verkeersveiligheid. Daarom roept DOET, zoals zij dat al eerder heeft gedaan, de minister op tot overleg. DOET vertegenwoordigt de gehele keten van één van de snelst groeiende sectoren van Nederland. De ruim 60 leden van DOET zijn ondernemers en partijen die een centraal deel van hun bedrijfsvoering richten op elektrisch vervoer of elektrisch als speerpunt in hun beleid hebben staan.

Elektrische mobiliteit is essentieel voor de transitie naar duurzame energie. Nederland is mondiaal koploper op het gebied van elektrische mobiliteit in brede zin, een positie die op dit moment voor wat betreft de Light Electric Vehicles (LEV’s) in gevaar komt. Vereniging DOET wordt dan ook altijd nauw betrokken bij talloze (inter-)nationale dossiers en (ministeriële) overleggen op het gebied van Laadinfrastructuur, het Klimaatakkoord, etc. Al diverse jaren vraagt onze vereniging aandacht voor de sterke opkomst van LEV’s en PLEV’s (Personal Light Electric Vehicles).

LEV’s en PLEV’s vormen een belangrijke aanvulling op andere elektrische modaliteiten zoals de elektrische auto, elektrisch goederentransport, etc. Om deze categorie voertuigen een eerlijke kans te geven in het Nederlandse straatbeeld en de producenten ervan een duidelijke lange termijnvisie te kunnen voorleggen, achten wij het van groot belang om de dialoog tussen branche en het ministerie Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan te gaan. Productveiligheid door productinnovatie staat hierbij wat ons en onze leden betreft voorop.

Dat wij deze uitgangspunten als essentieel beschouwen, blijkt ook in de praktijk. Al jarenlang is DOET bestuurslid Pieter Dekker namens Nederland lid van een werkgroep van CEN/CENELEC die zich onder andere inzet voor normering van LEV’s en PLEV’s. Input vanuit deze Europese werkgroep mag als cruciaal worden beschouwd voor normering op nationaal niveau, echter in de praktijk blijkt het bijzonder lastig om het ministerie van IenW hiervan te overtuigen. LEV’s kunnen niet langer worden gezien als een niche, maar moeten worden gezien als een deel van de oplossing voor verslechterende luchtkwaliteit, toenemende congestie in binnensteden, reductie van geluid, etc.. Vereniging DOET gaat hier graag het gesprek over aan.

Jochem Beunderman via jochem@doetdoet.nl of telefonisch 06 272 00890 Pieter Dekker via info@e-wego.nl of telefonisch 06 242 51449 Michel van Lindert via michel@doetdoet.nl of telefonisch 06 14 312182

Afbeeldingsresultaat voor stint

Grafisch Ontwerp: Poet Farmer

Realisatie: Genkgo