Inloggen IntranetWachtwoord vergeten?

Nieuws

26 februari 2019

Verlenging financiering voor 56 Franse poles de competitivite

20 pôles op het gebied van duurzame mobiliteit, water, energie, circulaire economie, recycling en duurzame materialen

Inleiding

In 2004 startte Frankrijk een nieuw industriebeleid met als doel de innovatiecapaciteit te vergroten en meer internationale zichtbaarheid te creëren. Deze nieuwe aanpak was gebaseerd op het concept 'pôles de compétivité', concurrentieclusters waarbinnen onderzoek, industrie en onderwijs samenwerken en gezamenlijk R&D-projecten kunnen indienen voor financiering. De Nederlandse topsectorenaanpak en de innovatieprogramma’s destijds waren overigens op het Franse model geïnspireerd.

Tussen 2005 en 2007 ontstonden zo 71 pôles, verspreid over Frankrijk en gewijd aan uiteenlopende thema's. In 2010 kwamen daar nog 6 pôles bij op het gebied van cleantech, terwijl 6 andere pôles hun label verloren. Iedere drie jaar vindt een evaluatie van de pôles plaats. Daar waar in de beginfase het hoofddoel was zoveel mogelijk R&D-projecten te genereren, kwam een paar jaar later de focus te liggen op het vermarkten van de onderzoeksresultaten en in 2019 is het doel meer deelname aan Europese projecten.

Evaluatie 2018

Na een grondige evaluatieronde in 2018 in aanloop naar Fase IV ontvingen 56 van de 71 Franse pôles de compétitivité het felbegeerde groenlicht om door te mogen voor de periode 2019-2022. Van deze 56 pôles zijn er 20 actief op het gebied van duurzame mobiliteit, water, energie, circulaire economie, recycling en duurzame materialen. Deze worden verderop in dit artikel uitgelicht.

Evaluatie voor Fase 4: Europese ambities
Op 27 juli 2018 lanceerde Delphine Gény-Stephann, staatssecretaris van Economie en Financiën, fase 4 van het Franse pôles de compétitivité-project. Deze etappe had als belangrijkste doel om Europese ambities te geven aan de pôles.

Drie doelstellingen formuleerde de Staatssecretaris:

  1. Sterkere ecosystemen genereren met een stevig business model via fusies en partnerships tussen de pôles;
  2. Innovatie binnen de pôles versterken door hen toegang te verlenen tot een unieke pot van 400 miljoen euro in het kader van het Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) voor de periode 2019-2020;
  3. De pôles ertoe aanzetten om hun activiteiten op Europees niveau te ontwikkelen, met name in het kader van H2020/Horizon Europe.

De call voor verlenging van de financiering voor de pôles werd in nauwe samenwerking met de regio’s opgesteld. In Frankrijk hebben de regio’s een belangrijke rol waar het gaat om innovatie binnen het MKB.

Uitslag evaluatie

Begin februari 2019 maakte premier Edouard Philippe de uitslag bekend van de evaluatie. In totaal mogen er 56 door. De volgende criteria werden bij de beoordeling gehanteerd, de pôle moet:
- de doelstellingen van Fase III bereikt hebben;
- een motor zijn voor innovatie in het lokale ecosysteem;
- over kritische massa beschikken;
- een goed business model en een stevige governance hebben;
- goede resultaten behalen in R&D-samenwerkingsprojecten.
Maar het belangrijkste argument: de pôle moet in staat zijn zijn R&D projecten naar Europees niveau te tillen.
48 pôles of groepen pôles hebben aan deze voorwaarden voldaan en hun bestaan is tot 2022 verlengd. De acht overige pôles of groepen kregen slechts voor een jaar verlenging maar wel de kans om alsnog aan alle criteria te voldoen.
 

Vier pôles gewijd aan duurzame mobiliteit
Voor wat mobiliteit betreft heeft de regering vier pôles de compétitivité geselecteerd :
- de pôle Mov'eo telt vijf strategische activiteitenclusters: mobiliteitsoplossingen, slimme voertuigen, energie-opslag, transmissies en energiebeheer;
- de Pôle Véhicule du Futur die zich richt op elektrische voertuigen en mobiliteit
- i-Trans zit meer op de projecten op het gebied van spoor, fret, logistiek en automotive;
- CARA concentreert zich vooral op de ontwikkeling van schone en zuinige motoren en nieuwe oplossingen voor mobiliteitssystemen.

Kansen voor Nederland
De Franse pôles de compétitivité bieden zeker kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven en Nederlandse kennisinstellingen, zoals op het gebied van slimme en groene mobiliteit, life sciences and health, circulaire economie lichtgewicht materialen. Op deze gebieden lopen samenwerkingen tussen Nederland en Frankrijk, waar ook een aantal pôles bij betrokken zijn. Zoals de pôle EMC2 bij Nantes op het gebied van lichte materialen, de pôle Mov’eo in de regio’s Parijs/Rouen op het gebied van mobiliteit en de pôle IAR op het gebied van biobased economy.

Website pôles de compétitivité

Meer weten?
Joannette Polo, Innovatie Attachénetwerk, Nederlandse Ambassade Parijs
joannette.polo@minbuza.nl

Grafisch Ontwerp: Poet Farmer

Realisatie: Genkgo