Inloggen IntranetWachtwoord vergeten?

Nieuws

26 maart 2019

Vereniging DOET en HAN slaan de handen ineen voor LEV

De branchevereniging voor elektrische mobiliteit (DOET) en de Automotive Research afdeling van de  Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN-AR) nemen samen het initiatief om met de branche een kwaliteitssysteem te ontwikkelen voor Light Electric Vehicles (LEV). Hierin zullen uniforme afspraken worden gemaakt over productieprocessen, aflevercontroles en gebruiksinstructies. 

Niet geheel toevallig zijn dit ook de aandachtspunten waar zowel de RDW als de SWOV recent op wezen, lopende het onderzoek naar het tragische ongeval met een Stint op 20 september vorig jaar.  Het ongeluk in Oss leidde niet alleen tot veel zorgen bij het Ministerie van IenW, maar leidde ook binnen de branche tot veel ongerustheid.   
Onzekerheid over nieuwe veiligheids- en producteisen en het langdurige proces dat daarvoor wordt voorzien, doet de branche momenteel geen goed en onduidelijkheid over toekomstige eisen leidt ook bij potentiële afnemers tot een afwachtende houding.   

Vanuit Vereniging DOET zijn deze ontwikkelingen uiteraard op de voet gevolgd en zijn bij voortduring de zorgen hierover geuit in gesprekken met het Ministerie van I&W. Ook in de media is er nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de problematiek, en is publiekelijk aangedrongen op gezamenlijk overleg over de herziening van de regelgeving voor LEV’s en de ‘Bijzondere Bromfiets’. 
De expertise van de HAN, opgebouwd in de Automotive sector omvat een breed scala van onderwerpen gericht op onder meer voertuigdynamica, structural design, aandrijf technologie, intelligente mobiliteit/autonoom rijden en productveiligheid. Daarbij heeft de HAN de beschikking over een laboratorium met tal van geavanceerde testfaciliteiten voor de automotive én LEVs. 

Voor de ‘bijzondere bromfietsen’, waartoe ook de Stint behoort, heeft het ministerie al een nieuw (tijdelijk) toetsingskader ontwikkeld maar ook scoot-mobielen en cargo-e-bikes zijn onderwerp van onderzoek. De RDW, de SWOV en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zullen in het loop van dit jaar de Minister adviseren over de productveiligheid en het veilig gebruik in het verkeer van deze sterk groeiende groep voertuigen. Daarbij heeft deze al aangekondigd dat verscherpt toezicht een belangrijk onderdeel zal zijn van de nieuwe regelgeving. De RDW adviseert een kwaliteitssysteem met procedures voor incident-, configuratie- en probleemmanagement.  

Dit sluit daarom naadloos aan bij het initiatief van DOET en de HAN dat ook door het ministerie al enthousiast is ontvangen. Op 15 mei 2019 organiseren de twee organisaties daarom een seminar ‘Kwaliteit van LEV’ over dit onderwerp voor de LEV branche. Samen met de ondernemers in de LEV branche, van step tot cargobike, zal een aanzet gegeven worden voor de ontwikkeling van ‘eigen toezicht’ op de kwaliteit van deze groeiende categorie voertuigen die spoedig een cruciale rol zullen spelen in de stedelijke mobiliteit. Een categorie voertuigen waarvan onderzoeksbureau McKinsey & Co onlangs nog stelde dat deze in 2030 goed kan zijn voor een wereldwijde omzet van 150 miljard euro. 

Grafisch Ontwerp: Poet Farmer

Realisatie: Genkgo