Inloggen IntranetWachtwoord vergeten?

Nieuws

19 april 2019

Enquête 'Verdienpotentieel Elektrische Mobiliteit Nederland'

Op verzoek van de RVO en het CBS, is Vereniging DOET gevraagd om door middel van een korte enquête (zie onderstaand), onderzoek te doen naar de grootte en waarde van de Elektrisch Vervoer-sector in Nederland.

De branche wordt hierdoor in staat gesteld een geactualiseerde stand van zaken aan te leveren bij de diverse ministeries die relevant zijn voor de ontwikkelingen van Elektrisch Vervoer in Nederland en daarbuiten. Om een juist beeld over de (snelle) ontwikkelingen in onze sector te krijgen, is het uiteraard van groot belang dat er voldoende input wordt gegenereerd. Om deze reden verzoeken wij u vriendelijk en nadrukkelijk om deelname, het invullen van de enquete neemt ongeveer 15 minuten in beslag.  

Is uw bedrijf ook actief op het gebied van Elektrische Mobiliteit? Dan vragen wij u vriendelijk de enquête uiterlijk 17 mei 2019 in te vullen op www.doetdoet.nl/enquete .

Uw gegevens zullen uiteraard anoniem en strikt vertrouwelijk door ons worden aangeleverd bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie. 

Vereniging DOET

Grafisch Ontwerp: Poet Farmer

Realisatie: Genkgo