Inloggen IntranetWachtwoord vergeten?

Behoud weegfactor voor elektriciteit voor mobiliteit

23 december 2022

Behoud weegfactor voor elektriciteit voor mobiliteit

Goed Nieuws de weegfactor voor elektriciteit voor mobiliteit in de Regeling Energie Vervoer blijft voor 2023 behouden op 4!

Voor de leden van Vereniging DOET betekent dit dat een voorziene verslechtering van de business case voor laden van elektrische voertuigen uitblijft. Een goed vooruitzicht voor het aankomende jaar! Wij zijn staatssecretaris Vivianne Heijnen dankbaar dat zij dit besluit heeft genomen.

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2022/12/22/beantwoording-kamervragen-over-wijziging-van-de-stimuleringsfactoren-in-de-regeling-energie-vervoer

Grafisch Ontwerp: Poet Farmer

Realisatie: Genkgo