Inloggen IntranetWachtwoord vergeten?

Internetconsultatie 2 nieuwe subsidieregelingen laadinfrastructuur van start

06 maart 2024

Internetconsultatie 2 nieuwe subsidieregelingen laadinfrastructuur van start

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gestart met de internetconsultatie van 2 subsidieregelingen voor laadinfrastructuur van elektrische voertuigen.

Laadinfra op private terreinen
Voor de overstap naar batterij-elektrische voertuigen is voldoende laadinfrastructuur een belangrijke voorwaarde. Verwacht wordt dat het merendeel van de elektrische voertuigen bij bedrijven op eigen locatie zal laden. Daarom werkt het ministerie aan een subsidieregeling voor private laadinfrastructuur.

Onderdeel van deze subsidieregeling is een loket op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), waar ondernemers terecht kunnen voor informatie over laadinfrastructuur. Reden hiervoor is dat een gebrek aan kennis over laadinfrastructuur bij bedrijven kan leiden tot het uitstellen van investeringen. Aanvullend kan een ondernemer binnen deze regeling ook subsidie aanvragen voor maatwerkadvies. Ondernemers krijgen straks 50 procent van de kosten voor advies over de benodigde laadinfrastructuur vergoed. Het advies dient onder andere te voorkomen dat bedrijven meer of zwaardere laadinfrastructuur realiseren dan noodzakelijk is. Ondernemers die een laadpaal voor hun elektrische voertuig willen aanschaffen, krijgen met de subsidieregeling private laadinfrastructuur een deel van de kosten vergoed. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de bedrijfsgrootte – 40 procent voor mkb-ondernemingen en 20 procent voor grote bedrijven – en het type laadpaal op basis van het vermogen. In de regeling wordt een link gelegd tussen het vermogen van de laadpaal en het voertuig dat hier vermoedelijk mee geladen zal worden. Zodoende is subsidie voor laadpalen met een hoog vermogen gericht op ondernemers met elektrische vrachtwagens of bussen.

Publieke laadinfra zware voertuigen
De aanwezigheid van publieke laadinfrastructuur langs de weg is eveneens een voorwaarde die vaak genoemd wordt voor de overstap naar elektrische voertuigen. Met name voor zwaar wegvervoer is deze laadinfrastructuur nog onvoldoende aanwezig.

Met de subsidieregeling publieke laadinfrastructuur voor zware voertuigen beoogt het kabinet de uitrol van publieke laadinfrastructuur voor de logistieke sector te versnellen en zo de laadzekerheid van elektrische vrachtwagens onderweg te verhogen. De subsidie bedraagt een deel van de investering in de aanleg of opwaardering van een publiek toegankelijke laadlocatie. Net als bij de subsidieregeling voor private laadinfrastructuur is de beschikbaarheid van voldoende elektriciteit ook bij de realisatie van laadinfrastructuur een aandachtspunt. Daarom kan er vanuit de regeling ook subsidie worden verstrekt voor batterijopslag.

De internetconsultatie van de subsidieregeling publieke laadinfrastructuur bij bedrijven hier en de internetconsultatie van de Subsidie Publieke Laadinfrastructuur zwaar vervoer (SPuLa) is hier te raadplegen.

Grafisch Ontwerp: Poet Farmer

Realisatie: Genkgo