Inloggen IntranetWachtwoord vergeten?

Promotie EV

“DOET heeft goede contacten in het bedrijfsleven en overheden en maakt zich hard voor de promotie en implementatie van elektrisch vervoer. DOET heeft al het een en ander betekend voor ons.” 
Taco Anema - QWIC - www.qwic.nl

Nauwe samenwerking vakbeurs Ecomobiel
De vakbeurs Ecomobiel is het grootste platform voor duurzame mobiliteit en mobiliteitsmanagement. Een vakbeurs waar concreet zaken wordt gedaan en nieuwe relaties worden gelegd. Elektrisch vervoer is een cruciaal onderdeel van deze vakbeurs.
Voor de promotie en marktgroei van elektrisch rijden is een krachtig landelijk ontmoetings- en kennisplatform essentieel.

Daarom zijn DOET en Ecomobiel een nauwe samenwerking met elkaar aangegaan, waarin we elkaar waar mogelijk ondersteunen en versterken.


 Voor meer informatie en/of deelname aan de vakbeurs Ecomobiel: www.ecomobiel.nl

Nederland Elektrisch
Nederlandelektrisch.nl is het referentiepunt wat betreft informatie omtrent elektrische mobiliteit. Naast het laatste nieuws vindt u hier de onafhankelijke E-Wiki.

Grafisch Ontwerp: Poet Farmer

Realisatie: Genkgo