Inloggen IntranetWachtwoord vergeten?

Lobby

“ Als koploper op het gebied van volledig elektrische voertuigen is ons lidmaatschap van DOET  van grote waarde. De activiteiten van DOET versterken onze eigen lobby en promotionele  activiteiten doordat DOET op een neutrale- en branche overstijgende manier kan opereren.”  

Jaap van Tiggelen – Renault Nederland – www.renault-ze.nl

 • DOET & Lobbylees meer

  DOET voert voor en met haar leden een actieve lobby gericht op een optimaal
  overheidsbeleid voor elektrisch vervoer.

  De gemeenschappelijke standpunten en visies ten behoeve van de actieve lobby worden per dossier geformuleerd door de betreffende branchegerelateerde leden van DOET.

  DOET wordt gehoord en is nationaal en internationaal dé partij voor lobby bij de landelijke en lokale overheid.

 • Branchegroepen DOETlees meer

  De leden van DOET zijn onderverdeeld in branchegroepen. Elke branchegroep bestaat uit leden die bedrijfsmatig actief zijn in betreffende branche.

  In de branchegroepen worden o.a. gemeenschappelijke standpunten en visies bepaald, vindt er afstemming plaats ten behoeve van de actieve lobby en branche initiatieven. Tevens worden er stuurgroepen/werkgroepen gevormd om initiatieven samen met DOET verder uit te werken en te ontplooien.

  Op (mede-) initiatief van DOET worden in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) werkgroepen c.q. stuurgroepen gevormd en workshops georganiseerd waaraan de leden kunnen deelnemen. Zo kunnen zij direct invloed uitoefenen op het beleid in hun branche.

 • Lobbykanalen/middelen DOETlees meer

  Voor haar lobby maakt DOET gebruik van de volgende kanalen/middelen:

  1. Deelname aan het Formule E-team
  2. DOET Branchemonitor (i.s.m. leden DOET en RvO)
  3. Stuurgroepen/Werkgroepen overheid (deelname leden DOET)
  4. Workshops (initiatief DOET met RvO in opdracht van FET en deelname leden DOET)
  5. Politiek niveau (ministers en leden Tweede Kamer), G4, IPO, G32

 • Lobbydossiers DOETlees meer

  De lobby van DOET richt zich op de gehele keten van elektrisch vervoer. Het accent ligt daarbij op de volgende dossiers:

  1. Laadinfrastructuur - Position Paper
  2. EV (auto’s, bestelwagens)
  3. Light Electric Vehicles (LEV)
  4. E-share (elektrische deelconcepten)
 • Bestuur DOETlees meer

  Elk dossier valt onder de verantwoordelijkheid van een bestuurslid dat bedrijfsmatig actief is in de betreffende branche:

  Dossier Infra: Koen Schröder (Allego), Richard Jongsma (Alfen)
  Dossier EV: Jaap van Tiggelen (Renault Nederland)
  Dossier LEV: Roderick van den Berg (Juizz)
  Dossier Consultancy: Harm-Jan Idema (APPM)
  Dossier E-share: n.t.b.

Grafisch Ontwerp: Poet Farmer

Realisatie: Genkgo